Títol: LA VILA MUSEU PAU CASALS ABRE SUS PUERTAS EN RECUERDO DEL MÚSICO
  • Data: 21/12/2014
  • Mitjà: Diari de Tarragona
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 6772 Exemplars
  • Difusió: 5533 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Valor: 1016 €
  • Ocupació: 24.94%
  • Autor: REDACCIÓN