Títol: LA VILA MUSEU PAU CASALS ABRE SUS PUERTAS EN RECUERDO DEL MÚSICO
 • Data: 21/12/2014
 • Mitjà: Diari de Tarragona
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 9800 Exemplars
 • Difusió: 8173 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: LOCAL
 • Valor: 1016 €
 • Ocupació: 24.94%
 • Autor: REDACCIÓN