Títol: EL CENTRE EURECAT MANRESA COORDINA UN PROGRAMA PER MILLORAR L'AUTOMOCIÓ
  • Data: 26/01/2023
  • Mitjà: Regió7
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 4787 Exemplars
  • Difusió: 4037 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Secció: ECONOMÍA
  • Valor: 336 €
  • Ocupació: 10.63%
  • Autor: REDACCIÓ. MANRESA