Títol: EL CANAL DE DENUNCIAS SOBRE BLANQUEO SE HACE OBLIGATORIO
 • Data: 06/09/2018
 • Mitjà: El Economista
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 16098 Exemplars
 • Difusió: 11001 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: POLÍTICA - ECO
 • Valor: 5921 €
 • Ocupació: 40.7%
 • Autor: Xavier Gil Pecharromán Madrid