Títol: EL DECRET DEL LLOGUER SEGUEIX EL SEU CURS MALGRAT EL NO DEL CONSELL DE GARANTIES
 • Data: 19/06/2019
 • Mitjà: La Vanguardia (Ed....
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 49599 Exemplars
 • Difusió: 40412 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: ECONOMÍA
 • Valor: 19827 €
 • Ocupació: 62.15%
 • Autor: ÀLEX TORT MAITE GUTIÉRREZ Barcelona