Títol: ENFORTIR EL MODEL CATALÀ DE PROVISIÓ EN SALUT
 • Data: 23/11/2016
 • Mitjà: La Vanguardia (Ed....
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 28571 Exemplars
 • Difusió: 23268 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: SOCIEDAD
 • Valor: 17682 €
 • Ocupació: 59.34%
 • Autor: Antoni Comín