11:50h 00:03:30 Agčncia Catalana de Notícies - Roda de Premsa Ferran Miralles, director general de Medi Natural de la Generalitat i Jordi Padrós, Coordinador d'Espais... Audičncia acumulada: 0 audičncia