Títol: "SOM UNA GANGRENA?"
 • Data: 16/11/2016
 • Mitjà: El Punt Avui
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 29059 Exemplars
 • Difusió: 21693 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: CATALUÑA
 • Valor: 7503 €
 • Ocupació: 91.38%
 • Autor: Anna Ballbona BARCELONA