Título: e-n-UN PROJECTE DIU QUE EL CONREU D'ARRÒS AL DELTA GENERA 10.500 TONES DE METÀ ANUALS
  • Fecha: 26/02/2016
  • Medio: Diari de Tarragona
  • Prensa: Diaria
  • Tirada: 8024 Ejemplares
  • Difusión: 6565 Ejemplares
  • Num. Pags: 1
  • Impresión: Blanco y Negro
  • Valor: 900 €
  • Ocupación: 20.92%
  • Autor: La generació de metà pels camps d'arròs