Títol: ÚLTIMO ACTO DE FERNÁNDEZ EN LA PRESIDENCIA DE LA BBK
  • Data: 25/10/2013
  • Mitjà: El País (Ed. País Vasco)
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 12422 Exemplars
  • Difusió: 8617 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Secció: ECONOMÍA
  • Valor: 216 €
  • Ocupació: 6.68%