Títol: INVESTIGACIÓN PARA EL DRAVET
  • Data: 26/10/2013
  • Mitjà: El Correo Español-El...
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 1082 Exemplars
  • Difusió: 784 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Secció: LOCAL
  • Valor: 756 €
  • Ocupació: 45.31%