Títol: EL CENTRO EICBBK ACERCA LAS TERAPIAS A LOS AFECTADOS POR EL SÍNDROME DRAVET
  • Data: 29/10/2013
  • Mitjà: Gara
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 250 Exemplars
  • Difusió: 250 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Secció: REGIONAL
  • Valor: 972 €
  • Ocupació: 20.68%