Títol: ERMUA PONE LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL SÍNDROME DE DRAVET
  • Data: 29/10/2013
  • Mitjà: Deia -Hemendik
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 13425 Exemplars
  • Difusió: 9286 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Secció: LOCAL
  • Valor: 2870 €
  • Ocupació: 43.37%