Títol: SORIA, EN LA AUTOPISTA CIENTÍFICA DE LOS ONCE CAMPUS DE LA REGIÓN
 • Data: 25/02/2016
 • Mitjà: Heraldo de Soria
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 3016 Exemplars
 • Difusió: 2572 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: LOCAL
 • Valor: 403 €
 • Ocupació: 17.91%
 • Autor: HERALDO