Títol: OCHO CENTROS EDUCATIVOS SE BENEFICIARÁN DEL PLAN ESTATAL PARA EXTENDER LA BANDA ANCHA ULTRARRÁPIDA
 • Data: 17/06/2016
 • Mitjà: Diario de Arousa
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 250 Exemplars
 • Difusió: 250 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: LOCAL
 • Valor: 480 €
 • Ocupació: 19.93%
 • Autor: n CHECHU LÓPEZ RIVEIRA