Títol: SUMARI
  • Data: 15/10/2014
  • Mitjà: La Vanguardia (Ed....
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 29672 Exemplars
  • Difusió: 24109 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Secció: SUMARIO
  • Valor: 3510 €
  • Ocupació: 22.21%