Títol: PROVES AMB BUSOS ELÈCTRICS
  • Data: 15/10/2014
  • Mitjà: 20 Minutos (Ed....
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 43974 Exemplars
  • Difusió: 43974 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Valor: 2486 €
  • Ocupació: 24.37%
  • Autor: R. B. zona20barcelona@20minutos.es / twi