Títol: RENOVADOR DE LOS ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA
 • Data: 05/12/2012
 • Mitjà: Abc
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 71273 Exemplars
 • Difusió: 46820 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: AGENDA
 • Valor: 6480 €
 • Ocupació: 28.74%
 • Autor: ÀLEX GUBERN