Títol: ¿ MOR EL GEÒGRAF ENRIC LLUCH, IMPULSOR DE LA 'GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA'
  • Data: 05/12/2012
  • Mitjà: Ara
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 16923 Exemplars
  • Difusió: 12053 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Secció: CULTURA
  • Valor: 310 €
  • Ocupació: 9.08%