Títol: MOR ENRIC LLUCH, IMPULSOR DE LA «GRAN ENCICLOPÈDIA»
 • Data: 05/12/2012
 • Mitjà: Diari de Girona
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 5061 Exemplars
 • Difusió: 3506 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: CULTURA
 • Valor: 495 €
 • Ocupació: 16.82%
 • Autor: BARCELONA | DdG