Títol: ENRIC LLUCH, RENOVADOR DE LA GEOGRAFÍA CATALANA
 • Data: 05/12/2012
 • Mitjà: El País
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 94608 Exemplars
 • Difusió: 63646 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: SOCIEDAD
 • Valor: 13481 €
 • Ocupació: 39.38%
 • Autor: ORIOL NEL·LO