Títol: MOR EL GEÒGRAF CATALÀ ENRIC LLUCH
 • Data: 05/12/2012
 • Mitjà: El Periódico (Ed. Català)
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 15435 Exemplars
 • Difusió: 11150 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: CULTURA
 • Valor: 1873 €
 • Ocupació: 9.98%
 • Autor: ERNEST ALÓS