Títol: MOR EL GEÒGRAF ENRIC LLUCH
 • Data: 05/12/2012
 • Mitjà: El Punt Avui
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 22236 Exemplars
 • Difusió: 13950 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: CULTURA
 • Valor: 1882 €
 • Ocupació: 30.36%
 • Autor: Redacció BARCELONA