Títol: IMPULSOR DE LA «GRAN ENCICLOPEDIA CATALANA»
 • Data: 05/12/2012
 • Mitjà: La Razón
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 75013 Exemplars
 • Difusió: 51585 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: OTROS
 • Valor: 3134 €
 • Ocupació: 21.52%
 • Autor: L.L.Z.-Madrid