Títol: UN MAESTRO EXCELENTE
 • Data: 05/12/2012
 • Mitjà: La Vanguardia
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 44676 Exemplars
 • Difusió: 35202 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: OTROS
 • Valor: 6703 €
 • Ocupació: 42.41%
 • Autor: ABEL ALBET