Títol: MOR EL GEÒGRAF ENRIC LLUCH, ESTRETAMENT RELACIONAT AMB EL BERGUEDÀ
  • Data: 05/12/2012
  • Mitjà: Regió7
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 4787 Exemplars
  • Difusió: 4037 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Valor: 189 €
  • Ocupació: 12.17%
  • Autor: REDACCIÓ | BERGA