Títol: LOS PROBLEMAS QUE ALIMENTAN LA DESPOBLACIÓN
  • Data: 30/01/2022
  • Mitjà: El País
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 105218 Exemplars
  • Difusió: 70613 Exemplars
  • Num. Pags: 2
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Secció: POLÍTICA NACIONAL
  • Valor: 135750 €
  • Ocupació: 71.98%