Títol: EL CAMP JA NO ES MIRA TAN AMB BONS ULLS LA CIUTAT
 • Data: 04/02/2022
 • Mitjà: Gente (Ed. Catalunya)
 • Premsa: Semanal (Viernes)
 • Tirada: 5722 Exemplars
 • Difusió: 5722 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: CATALUÑA
 • Valor: 5737 €
 • Ocupació: 44.47%
 • Autor: M. L.