Títol: LA PANDEMIA DIO UN RESPIRO AL DESPOBLAMIENTO RURAL
  • Data: 06/02/2022
  • Mitjà: El Ideal Gallego
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 250 Exemplars
  • Difusió: 250 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Secció: OTROS
  • Valor: 2882 €
  • Ocupació: 85.79%