21:36h 00:02:06 CATALUNYA RADIO - CATALUNYA VESPRE #SOCIETAT. EL FRACAS ESCOLAR ENTRE ELS FILLS D'IMMIGRANTS GAIREBE DUPLICA EL DE FILLS D'AUTOCTONS, SEGONS... Audiencia acumulada: 28.000 oyentes