LA CONTRA
Exposició interactiva a Camarasa sobre com es vivia fa entre 40.000 i 10.000 anys

FOTO: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
La mostra Humans moderns, 10.000 generacions acaba d'obrir les seves portes al públic a l'Espai Orígens a Camarasa. L'exposició, basada en contnguts interactus, recorre la història de les societats caçadores-recol·lectores que van habitar el territori durant el Paleolítc Superior, fa entre els 40.000 i els 10.000 anys, i mostra com avui dia encara ens podem reconèixer en elles.
La comarca de la Noguera compta amb un ampli registre de comunitats neandertals, que van ser els primers pobladors d'aquest territori i dels qual el jaciment de la Roca dels Bous a Sant Llorenç de Montgai (Camarasa) consttueix un bon exemple. Però fa uns 40.000 anys els rastres dels grups de neandertals desapareixen, sent substtuïts pels ano-
Es poden veure i tocar les eines que utilitzaven en les activitats quotidianes
menats humans anatòmicament moderns (Homo sapiens sapiens), sobre els quals es disposa d'un ampli registre arqueològic de les seves actvitats a la Cova Gran de Santa Linya, el jaciment més signifcatu d'aquest moment.
Són precisament aquests humans moderns l'objecte de l'exposició que recentment ha obert les portes. Els organitza
dors proposen un viatge a través dels sentts -oïda, olfacte, vista i tacteper descobrir com vivíem nosaltres mateixos fa 10.000 generacions. Present i passat s'entrellacen mitjançant un f fl que porta a reconèixer-nos en gran quanttat d'aspectes i comportaments dels nostres avantpassats.
El Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEPAP-UAB) i l'Associació Recerca i Difusió del Patrimoni Històric (ARDPH), coproductors de la mostra, han creat també una aplicació per a les tauletes digitals que es fan servir durant la visita. També s'hi poden veure i tocar les eines que utlitzaven en les actvitats quotdianes, descobrir per què i com s'utlitzaven i fns i tot fabricar-les.