pensem que...
Contra la despoblació
Un estudi del Centre
d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma assenyala la immigració com l'única alternativa realista per combatre la despoblació a Espanya, a causa del progressiu envelliment de la població rural i la baixa natalitat. Segons la investigació, el principal mecanisme de declivi demogràfic en l'actualitat és el "decreixement natural associat a l'envelliment demogràfic", no la migració. És a dir, el problema ja no és que la gent emigri sinó que no hi ha ningú per emigrar.
Els experts afirmen que incentivar l'arrelament d'immigrants és ara una qüestió clau per a l'Espanya buidada, però que caldria facilitar-los l'accés a l'habitatge, que no sempre és fàcil a les zones rurals. No tots els pobles amenaçats per la despoblació podran salvar-se, s'adverteix a l'estudi. Els investigadors advoquen per centrar els esforços a les capitals de comarca. Així mateix, les polítiques de lluita contra la despoblació no poden ser idèntiques i han de respondre a les peculiaritats de cada territori rural.c