La meitat dels treballadors espanyols es jubilen abans de fer els 65 anys
u Un estudi de la UAB suggereix augmentar la permanència de les dones de més de 50 anys en el mercat laboral per evitar apujar l'edat legal de jubilació
GABRIEL UBIETO. BARCELONA
n Si bé l'edat de jubilació s'enfilarà a partir de l' 1 de gener del 2024 fins als 66 anys i 6 mesos, la meitat dels treballadors es jubilen habitualment abans de fer aquests anys. Amb especial accent entre les dones, que treballen fins més tard que els homes. I, segons la feina que un faci, és més probable que abandoni més tard o més d'hora el mercat laboral. Quant més rutinària és la tasca, més prematurament es retira el treballador. Són algunes de les conclusions que deixa l'informe de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) publicat aquesta setmana.
La investigadora María Andrée López Gómez també apunta que mentre que la meitat dels empleats deixen de treballar abans de fer els 65 anys, n'hi ha una quarta part que abandona el mercat laboral per alguna malaltia incapacitant. Part d'aquestes vinculades al fet d'haver estat treballant durant diverses dècades en feines penoses o desgastadores. L'estudi parteix de la base de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL) de la Seguretat Social d'Espanya i les seves dades d'entre el 2004 i el 2020, abans d'entrar en vigor l'última reforma de les pensions.
I és que el tipus de feina no és fútil a l'hora d'afrontar la jubilació. L'informe de la UAB detecta una
JOAN CORTADELLAS

Cadena de muntatge.
correlació entre la repetició d'una feina i l'edat de retirada. Quant més repetitiva és, abans es jubila el treballador. Fins al punt que el 60% dels homes que tenen feines rutinàries es retiren abans de l'edat legal de jubilació, davant del 48% dels professionals qualificats. Una proporció que es manté similar en el cas de les dones, ja que el 52% de les treballadores rutinàries es retiren abans dels 67 anys, davant el 38% de les empleades qualificades.
L'última reforma de les pensions, dissenyada pel ministre de la Seguretat Social en funcions, José Luis Escrivá, persegueix reduir
aquests percentatges de treballadors que es retiren abans de l'edat legalment establerta. I pretén aconseguir-ho a través de més penalitzacions a les retirades voluntàries primerenques, així com incentius a aquelles persones que allarguen la vida laboral més enllà del que és estrictament obligatori. Amb xecs, de mitjana, de 20.500 euros.
L'informe suggereix que les dones treballen més anys perquè triguen més a incorporar-se al mercat laboral. Que més de la meitat (el 54%, segons una enquesta de la Generalitat) assumeixin íntegrament o majoritàriament les feines de casa explica la més tardana incorporació.
La proposta
En aquest sentit, l'acadèmica conclou que abans d'augmentar l'edat legal de jubilació -avui en 67 anys-, tal com han plantejat recentment països com França, l'Administració hauria d'impulsar polítiques actives d'ocupació que permetessin que les persones entressin abans al mercat de treball, ho fessin en millors condicions laborals i s'hi mantinguessin més temps abans de jubilar-se, especialment una vegada complissin 50 anys. És a dir, polítiques públiques que evitin que una part de la població treballadora es vegi descavalcada del mercat laboral.