L'informe de la UAB suggereix que les dones treballen més anys perquè triguen més a incorporarse al mercat laboral. Que més de la meitat d'elles (el 54%, segons una enquesta de la Generalitat) assumeixin íntegrament o majoritàriament les feines de casa explica aquesta més tardana incorporació. «Les dones passen més temps en tasques domèstiques no remunerades que els homes i les que són mares tenen una penalització salarial i d'inserció laboral», apunta la investigadora.
En aquest sentit, l'acadèmica conclou que abans d'augmentar l'edat legal de jubilació -avui en 67 anys-, tal com han plantejat recentment països com França, l'Administració hauria d'impulsar polítiques actives d'ocupació que permetessin que les persones
Actualment, quatre de cada 10 aturats tenen més de 45 anys, segons les últimes dades de l'EPA
entressin abans al mercat de treball, ho fessin en millors condicions laborals i s'hi mantinguessin més temps abans de jubilarse, especialment una vegada complissin 50 anys.
És a dir, polítiques públiques que evitin que una part de la població treballadora es vegi descavalcada del mercat laboral i es quedi amb poques opcions de tornar a entrar-hi una vegada li comencen a sortir cabells blancs. Actualment, 4 de cada 10 aturats té més de 45 anys, segons les últimes dades de l'enquesta de població activa (EPA) de l'INE. L'última reforma de les pensions inclou cobertures de llacunes de cotització i un període de còmput més flexible que busca minimitzar aquest efecte. n
La meitat dels treballadors es jubilen abans de complir els 65 anys
Un estudi de la UAB suggereix augmentar la permanència de les dones de > més de 50 anys en el mercat laboral per evitar apujar l'edat legal de jubilació
Joan Cortadellas
Pensionistes
GABRIEL UBIETO Barcelona
Si bé l'edat de jubilació s'enfilarà a partir de l'1 de gener del 2024 fins als 66 anys i 6 mesos, la meitat dels treballadors es jubilen ha bitualment abans de complir aquests anys. Amb especial accent entre les dones, que treballen fins més tard que els homes. I, segons la feina que un faci, és més probable que abandoni més tard o més d'hora el mercat laboral. A més rutinària la tasca, més prematurament es retira un. Són algunes de les conclusions que deixa l'informe de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) publicat aquesta setmana.
La investigadora María Andrée López Gómez també apunta que mentre que la meitat dels empleats deixen de treballar abans de complir els 65 anys, n'hi ha un quart que abandona el mercat laboral per alguna malaltia incapacitant. Part d'aquestes vinculades al fet d'haver estat treballant durant diverses dècades en feines penoses o desgastadores. L'estudi parteix de la base de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL) de la Seguretat Social d'Espanya i les seves dades d'entre el 2004 i el 2020, abans d'entrar en vigor l'última reforma de les pensions.
Cadena de muntatge del Seat Ibiza a la factoria de Martorell.
I és que el tipus de feina no és fútil a l'hora d'enfilar la jubilació. L'informe de la UAB detecta una correlació entre la repetició d'una feina i l'edat de retirada. A més repetitiva, abans es jubila un. Fins al punt que el 60% dels homes que tenen feines rutinàries es retiren abans de l'edat legal de jubilació, davant el 48% dels professionals
qualificats. Una proporció que es manté similar en el cas de les dones, ja que el 52% de les treballadores rutinàries es retiren abans dels 67 anys, davant el 38% de les empleades qualificades.
L'última reforma de les pensions, dissenyada pel ministre de la Seguretat Social (avui en funcions), José Luis Escrivá, persegueix reduir
aquests percentatges de treballadors que es retiren abans de l'edat legalment establerta. I pretén aconseguir-ho a través de més penalitzacions a les retirades voluntàries primerenques, així com incentius a aquelles persones que allarguen la vida laboral més enllà del que és estrictament obligatori. Amb xecs, de mitjana, de 20.500 ¿.