La meitat dels treballadors es jubila abans de complir 65 anys
u L'última reforma de les pensions persegueix reduir el percentatge de treballadors que es retiren abans de l'edat legalment establerta
GABRIEL UBIETO. BARCELONA
n Si bé l'edat legal de jubilació s'enfilarà a partir de l'1 de gener del 2024 fins als 66 anys i 6 mesos, la meitat dels treballadors es jubilen habitualment abans de complir aquesta edat. Amb especial accent entre les dones, que treballen fins més tard que els homes. I, segons la feina que un faci, és més probable que abandoni més tard o més d'hora el mercat laboral. A més rutinària la tasca, més prematura és la retirada. Aquestes són algunes de les conclusions que deixa un informe de la Universitat Autónona de Barcelona (UAB) publicat aquesta setmana. La investigadora María Andrée López Gómez també apunta al fet que mentre la meitat dels empleats deixa de treballar abans de complir els 65 anys, després hi ha un altre quart que abandona el mercat laboral per alguna malaltia incapacitant. Part de les quals vinculades al fet d'haver estat treballant durant diverses dècades en feines penoses o de molt desgast. L'estudi parteix de la base de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL) de la Seguretat Social i les seves dades entre 2004 i
2020, abans d'entrar en vigor l'última reforma de les pensions.
I és que el tipus de treball no és fútil a l'hora d'enfilar la jubilació. L'informe de la UAB detecta una correlació entre la repetició d'un treball i l'edat de retir. A més repetitiu, més aviat la jubilació. Fins al punt que el 60% dels homes que tenen treballs rutinaris es retiren abans de l'edat legal de jubilació, enfront del 48% dels professionals qualificats. Una proporció que es manté similar en el cas de les dones, ja que el 52% de les treballadors rutinàries es retiren abans dels 67 anys, enfront del 38% de les empleades qualificades.
L'última reforma de les pensions, dissenyada pel ministre de la Seguretat Social (avui en funcions) José Luis Escrivá persegueix reduir aquests percentatges de treballadors que es retiren abans de l'edat legalment establerta. I pretén aconseguir-ho a través de majors penalitzacions als retirs voluntaris primerencs, així com incentius a aquelles persones que allarguen la seva vida laboral més enllà de l'estrictament obligatori. Amb xecs, de mitjana, de 20.500 euros.
Fotografia d'un grup de pensionistes
Un de cada quatre ocupats deixa de treballar a causa d'alguna incapacitat laboral
L'informe de la UAB suggereix que les dones treballen més anys perquè triguen més a incorporarse al mercat laboral. Que més de la meitat d'elles (el 54%, segons una enquesta de la Generalitat) assumeixin íntegra o majoritàriament les feines de casa explica aquesta més tardana incorporació al mercat de treball. «Les dones passen més temps en treball domèstic no remunerat que els homes i les que són mares pate
ien una penalització salarial i d'inserció laboral», apunta la investigadora.
En aquest sentit, l'acadèmica conclou que abans que augmentar l'edat legal de jubilació -fixada en 67 anys-, tal com han plantejat recentment països com França, l'Administració hauria d'impulsar polítiques actives d'ocupació que permetessin que les persones entressin abans al mercat de treball, el fessin en millors condicions laborals i hi romanguessin més temps abans de jubilar-se, especialment una vegada complissin 50 anys. És a dir, polítiques públiques que evitin que una part de la població treballadora es vegi descavalcada del mercat laboral i es quedi amb poques possibilitats de tornar-hi a entrar. Actualment, quatre de cada 10 aturats té més de 45 anys, segons les últimes da
EP
des de l'EPA. En aquest sentit, l'última reforma de les pensions inclou una sèrie de cobertures de llacunes de cotització i un període de còmput més flexible que busca minimitzar aquest efecte. Una altra conclusió de l'estudi és que un de cada quatre ocupats deixa de treballar a causa d'alguna incapacitat laboral. Una dada amb especial rellevància de cara a la present legislatura, en cas que l'actual govern de coalició aconsegueixi revalidar-la. I és que en el programa polític pactat entre el PSOE i Sumar figura una nova regulació de la jubilació parcial i del contracte de relleu, per a garantir «la qualitat en l'ús dels rellevistes i que tingui en compte la major penúria del desenvolupament d'unes certes activitats», a partir d'una certa edat i especialment de la indústria manufacturera.