Títol: SEXISME AL LABORATORI
 • Data: 01/10/2012
 • Mitjà: La Vanguardia (Ed....
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 40028 Exemplars
 • Difusió: 32001 Exemplars
 • Num. Pags: 2
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: SOCIEDAD
 • Valor: 34786 €
 • Ocupació: 70.05%
 • Autor: JOSEP CORBELLA Barcelona