Títol: LA UDL, PARTE DE UN ESTUDIO EUROPEO SOBRE LA VEJEZ SOCIAL
 • Data: 26/03/2013
 • Mitjà: La Mañana
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 2341 Exemplars
 • Difusió: 1807 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: LOCAL
 • Valor: 958 €
 • Ocupació: 53.2%
 • Autor: LLEIDA M.ROMERA