Títol: UNA ESTUDIANT ITALIANA COMPARA A LLEIDA L'ARANÈS I EL LADÍ D'UNA VALL DEL TIROL
  • Data: 22/05/2013
  • Mitjà: Segre
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 8459 Exemplars
  • Difusió: 6879 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Valor: 817 €
  • Ocupació: 28.36%