Títol: VILLANCICOS MULTILINGÜES EN EL INSTITUT DE LLENGÜES
  • Data: 20/12/2013
  • Mitjà: La Mañana
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 2341 Exemplars
  • Difusió: 1807 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Secció: LOCAL
  • Valor: 57 €
  • Ocupació: 3.19%