Títol: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SOBRE JOSEP VALLVERDÚ A LA UDL
  • Data: 23/09/2016
  • Mitjà: La Mañana
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 2341 Exemplars
  • Difusió: 1807 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Secció: CULTURA
  • Valor: 370 €
  • Ocupació: 11.31%