Títol: LA UDL APLICA 180 MODIFICACIONS GENÈTIQUES EN RATOLINS PER INVESTIGAR AVENÇOS MÈDICS
  • Data: 22/03/2017
  • Mitjà: Segre
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 8459 Exemplars
  • Difusió: 6879 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Valor: 1688 €
  • Ocupació: 40.18%
  • Autor: S.E.