Títol: ENGINY TECNOLÒGIC PRECOÇ
  • Data: 11/05/2017
  • Mitjà: Segre
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 11576 Exemplars
  • Difusió: 9050 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Valor: 2860 €
  • Ocupació: 68.07%
  • Autor: L. RIBES