Títol: LA UPV DESARROLLA JUNTO A UNIVERSIDADES EUROPEAS LAS CLAVES DE LA FORMACIÓN DUAL
 • Data: 01/07/2017
 • Mitjà: El Diario Vasco
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 59069 Exemplars
 • Difusió: 50831 Exemplars
 • Num. Pags: 2
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: LOCAL
 • Valor: 8887 €
 • Ocupació: 59.39%
 • Autor: :: TERESA FLAÑO