Títol: ESTUDIANTES DE LA UDL PODRÁN SER PROFESORES DE OCCITANO EN FRANCIA
 • Data: 14/05/2018
 • Mitjà: La Mañana
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 2397 Exemplars
 • Difusió: 1864 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: LOCAL
 • Valor: 654 €
 • Ocupació: 19.09%
 • Autor: Lleida MAR MORALES