Títol: PRESENTACIÓ EDITORIAL GLÒRIA JOVÉ EXPOSA EL SEU LLIBRE SOBRE L'OFCI DE MESTRE
 • Data: 20/03/2019
 • Mitjà: El Periòdic d'Andorra
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 1750 Exemplars
 • Difusió: 1750 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: LOCAL
 • Valor: 411 €
 • Ocupació: 29%
 • Autor: EL PERIÒDIC LA SEU D'URGELL 3 @PeriodicA