Títol: LA 'NIT DE LA RECERCA' ACERCA LA CIENCIA A LA CIUDADANÍA
 • Data: 23/09/2019
 • Mitjà: El Mundo (Ed. El Día...
 • Premsa: Diaria
 • Tirada: 5489 Exemplars
 • Difusió: 4073 Exemplars
 • Num. Pags: 1
 • Impressió: Blanco y Negro
 • Secció: OTROS
 • Valor: 1082 €
 • Ocupació: 24.1%
 • Autor: Por E. S.