14:09h 00:01:17 BETEVE - BTV NOTICIES MIGDIA #Economia. l'economia col?laborativa es un sector en auge però no exempt de polèmica. el darrer exemple el... Audiencia acumulada: 7.000 espectadores