Título: ELS MATEIXOS PRODUCTES, MÉS CARS PER A ELLES QUE PER A ELLS (AMB L'EXPERTESA DE DIEGO REDOLAR, PROFESSOR DE NEUROCIÈNCIA)
 • Fecha: 06/03/2016
 • Medio: Ara
 • Prensa: Diaria
 • Tirada: 15209 Ejemplares
 • Difusión: 10929 Ejemplares
 • Num. Pags: 1
 • Impresión: Blanco y Negro
 • Sección: OTROS
 • Valor: 3564 €
 • Ocupación: 67.24%
 • Autor: MARC AMAT BARCELONA