15:06h 00:02:01 TELEVISIO DE CATALUNYA - TELENOTICIES MIGDIA EL CATALÀ TÉ UNA BONA SALUT EN EL MÓN DIGITAL, SI ES COMPARA AMB LA MAJORIA DE LLENGÜES EUROPEES I... Audiència acumulada: 665.000 espectadors