14:24h 00:02:44 TELEVISIO DE CATALUNYA - EL MEDI AMBIENT REPORTATGE SOBRE LA COMPETICIÓ DE CASES SOSTENIBLES SOLAR DECATHLON. PRESENTACIÓ DE LA CASA DE LA... Audiència acumulada: 490.000 espectadors