Títol: LA TAIWANESA TORO CONTRATA A 20 INGENIEROS DE LA UPC
  • Data: 18/10/2012
  • Mitjà: Expansión (Cataluña)
  • Premsa: Diaria
  • Tirada: 6087 Exemplars
  • Difusió: 4332 Exemplars
  • Num. Pags: 1
  • Impressió: Blanco y Negro
  • Secció: CATALUÑA
  • Valor: 936 €
  • Ocupació: 29.08%